Huisregels

 1. Huisregels

Artikel 1

Lidmaatschap is strikt persoonlijk, contributie en ritten zijn derhalve niet overdraagbaar.

 1. Betaling van het lidmaatschap gaat via een automatische incasso.
 2. Indien u met paardrijden wenst te stoppen dient u dit uiterlijk vóór de eerste dag van de laatste maand van uw lopende kwartaalkaart schriftelijk kenbaar te maken. De kwartaalkaarten lopen gelijk met de kalenderkwartalen (jan-feb-mrt | april-mei-juni | juli-aug-sept | okt-nov-dec).
 3. Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap in het lopende jaar is er geen restitutie van de contributie mogelijk.
 4. De incasso van de lesgelden is verdeeld over een periode van 12 maanden, de zomerstop en eventuele verplaatsing lessen is hierin verrekend.
 5. Bij onverwachte uitbraak van ziektes en of andere situaties waarbij het niet verantwoord is om de lessen door te laten gaan in verband met veiligheidsoverwegingen en of een overmacht situatie, dan kunnen de gemiste lessen niet worden ingehaald en wordt de leskaart niet opgeschort.
 6. De les kan verschoven worden binnen het lopende jaar, dit is in de lesgelden meegenomen en verrekend.
 7. Bij eventuele redenen waardoor de ruiter een paar weken niet kan deelnemen aan de les door een blessure dan kan na een periode van 6 weken de kaart worden opgeschort, de gemiste lessen kunnen dan worden ingehaald.

Artikel 2

 1. De ruiter rijdt op eigen risico. Wanneer er schade wordt aangebracht aan personen, dieren of eigendommen kunnen manege Reuring op stal Ruiter en medewerkers daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld; evenmin kunnen zijn aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 2. Manege Reuring op stal Ruiters en medewerkers worden gevrijwaard van aanspraken door derden.
 3. Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Voor de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk; de omgang met paarden en pony’s is dus voor eigen risico.
 4. Aanwijzingen van medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Artikel 3

 1. De ruiter dient een halfuur voor de aanvang van het rijden aanwezig te zijn.
 2. Afmelding van het rijden in groepsverband dient 24 uur van te voren te geschieden. De afmelding van privé-instructie en buitenritten dient 48 uur van te voren te geschieden.
 3. De afgemelde les dient binnen 3 maanden te worden ingehaald anders komt deze les te vervallen.
 4. Te laat afgezegde ritten zullen worden doorberekend.
 5. Ritten die ingehaald worden, kunnen niet worden afgezegd.
 6. De lessen gaan altijd door tenzij anders is vermeld.
 7. Bij afmelden dezelfde dag door niet lekker of plotseling ziek kunnen niet worden ingehaald.

Artikel 4

 1. Voor iedere ruiters is het dragen van een veiligheidscap (met CE-marking en EN 1384-teken) verplicht.
 2. Ruiters dienen (rij-)laarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool, een hak en gladde bovenkant (jodphur laarsjes) in combinatie met chaps.

Artikel 5

 1. Op stal:
  • mag niet worden gerookt
  • kinderen onder de 6 jaar onder begeleiding rondlopen
  • op het terrein dient men zich rustig t gedragen
  • alcohol voor het rijden is verboden
  • op het terrein is het VERBODEN voor honden

Artikel 6

 1. Het betreden van het terrein en de manege geschiedt op eigen risico, evenals deelname aan alle door de manege aangeboden activiteiten, binnen en buiten de terreinen. De directie sluit iedere aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit. Alsmede de aansprakelijkheid door schade als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van goederen.
 2. Opzeggen van pensionstalling dient minimaal een maand van tevoren geschieden.
 3. Klachten van welke aard dan ook, dienen schriftelijk bij de directie te worden afgegeven, waarna u binnen een week antwoord krijgt.
 4. Door op het terrein en in de manege te verblijven en deel te nemen aan activiteiten verklaart men zich uitdrukkelijk akkoord met de bovenstaande bepalingen.
 5. Het is niet toegestaan zelf voer, hooi of stro te pakken voor uw paard, dit wordt algemeen geregeld.
 6. Betaling geschiedt via maandelijkse automatische incasso.
 7. Paarden mogen niet losgegooid worden in de rijbak.
 8. Longeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde longeercirkel.
 9. Instructie van buitenaf (op welke wijze dan ook) op dit terrein is niet toegestaan.
 10. U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van mest, haren, stro etc. van uw paard buiten de stal, en het opbergen van de eigen spullen in de daarvoor bestemde ruimtes.
 11. Tenzij anders vermeld door de directie vinden de lessen altijd doorgang.
 12. De staldienst helpt met het poetsen en het op en afzadelen en geeft het teken wanneer de pony /paarden de bak in mogen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden, huisregels etc. worden kenbaar gemaakt middels het publicatiebord en / of de site.